زنجیرەکان بەپێی ساڵ
زنجیرەکان
زانستی خه‌یاڵی - درامی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
تاوانكاری - درامی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - درامی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاڵۆز - زانستی خه‌یاڵی - درامی
ئاكشن - سه‌ركێشی - ئه‌نیمه‌یشن
تاوانكاری - ئاڵۆز - درامی
ئاكشن - درامی - خه‌یاڵی - ترسناك
ئاكشن - تاوانكاری